Contact us

Let‘s talk about data analytics for your company

Contact us

SAP BusinessObjects Web Intelligence Advanced Report Design

  • 1 diena, 8 akadēmiskās stundas
  • 400 EUR + PVN

Kursa mērķi:

  • Apgūt padziļinātas zināšanas sarežģītāku datu pieprasījumu veidošanā, kā arī apgūt jaunas iemaņas sarežģītāku WebIntelligence dokumentu noformēšanā.

Auditorija:

  • Analītiķi ar priekšzināšanām WebIntelligence dokumentu veidošanā

Saturs

  • Pārskats par WebIntelligence atskaišu dizainu
  • Sarežģītāku vaicājumu veidošana
  • Aprēķinu konteksti
  • Formulu veidošana
  • Datu grupēšana
  • Hipersaišu izmantošana

Reģistrācija

By registering, you confirm that you have read our Privacy and Cookie Policy, agree to fill in your contact details and do not object to their future use, inviting to similar events or sending Qlik-related news (no more than once a month, and you can opt out of any newsletter When).

Get data analytics news into your inbox

Infotrust team once a month shares BI news, products updates, technology trends and invitations to events and trainings. Mark your interests: