Contact us

Let‘s talk about data analytics for your company

Contact us

Infotrust and Soltus merger to boost data management experience for analytics customers

Press Release

Vilnius

Infotrust and Soltus merger to boost data management experience for analytics customers

The merger consolidates Soltus, UAB (Lithuania) and Infotrust, UAB (Lithuania) resources to boost data management platform implementation practices for the customers in the Nordics region.

The merge of Soltus and Infotrust

Infotrust has established itself as an experienced provider of data analytics consultancy and services, while Soltus has built it’s reputation within data management services. The merger of two companies will reinforce Infotrust data management team towards scalable data engineering practices and delivery processes.

Soltus, UAB and Infotrust, UAB entered into the merge process in the fall of 2023 and the legal integration process was finalized on 8th of April, 2024. After the merger Infotrust team to span offices in Vilnius, Kaunas and Riga.

Simas Baranauskas, CEO at Soltus:“The merger of Infotrust and Soltus creates an even stronger offering for the market: the fusion of best practices in modern data management and data analytics, delivered by professional teams with decades of experience in the industry. The integration of technologies and experienced teams will enable our customers to leverage their data in real time by means of modern data platform, capable of adapting to most demanding workloads of analytics now and in the years to come.”

Ramūnas Mazeliauskas, CEO at Infotrust: “Infotrust and Soltus are very notable market players in the Baltics: during the last decade we were partnering, sometimes – competing, but always both companies were trustfully serving customers to help them get more out of the data organizations capture. As requirements for the landscape of data analytics evolve towards complexity, we also mature our capabilities to design and deliver modern data foundations to our customers to be better prepared for the upcoming age of mass data consumption, broadly supported with capabilities of artificial intelligence and machine learning. We are on the road to design and deliver modern data analytics, while partnering with most established and recognized cloud technology vendors including Snowflake, Qlik and Microsoft.”

***

About Soltus, UAB

Soltus, UAB was founded in 2008 and it’s mission has always been to creatively empower organizations with modern cloud based data management platforms. In 16 years Soltus delivered more than 50 projects based on Microsoft Azure stack, including Azure Data Lake, Azure Data Factory, Azure Synapse Analytics and Microsoft Power BI.

About Infotrust, UAB

Since 2000 Infotrust team delivers business intelligence services and solutions in a rock-solid, ultra-fast performance context, followed by unique business delivery approach to boost adoption of data analytics within wide business communities of enterprise customers. Infotrust has grown the business into the region as Qlik Master Reseller for the Baltics and lately expanding it’s services to the Nordics.

For more information, please contact:

Ramūnas Mazeliauskas, CEO, Infotrust, UAB: + 370 698 11420, vilnius@theinfotrust.com.

Simas Baranauskas, UAB “Soltus” direktorius + 370 618 59 878.

***

Jungiasi „Infotrust“ ir „Soltus“ sukurdamos naujas duomenų valdymo galimybes analitikos klientams

Susijungimas sutvirtina Soltus, UAB ir Infotrust, UAB pajėgas plėsti duomenų valdymo platformų diegimo praktikas Šiaurės šalių regiono klientams.

„Infotrust“ Baltijos šalių rinkoje yra žinoma kaip patyrusi duomenų analitikos konsultacijų ir paslaugų teikėja, „Soltus“ reputaciją yra pelniusi duomenų valdymo paslaugų srityje. Šių įmonių susijungimas sustiprins „Infotrust“ duomenų valdymo komandą, taikant klientų augančius poreikius tenkinančias duomenų inžinerijos paslaugas.

„Soltus“ ir „Infotrust“ jungimosi procesą pradėjo 2023 metų rudenį, teisinis įmonių susijungimo procesas buvo baigtas 2024 m. balandžio 8 d. Po susijungimo “Infotrust” ir “Soltus” veikia kaip viena komanda “Infotrust” vardu ir yra įsikūrusi biuruose Vilniuje, Kaune ir Rygoje.

Simas Baranauskas, „Soltus“ vadovas: „Infotrust ir Soltus susijungimas sukuria dar stipresnį pasiūlymą rinkai – duomenų valdymo ir duomenų analitikos gerųjų praktikų sinergiją, kurią užtikrina suvienytos dešimtmečių patirtį industrijoje turinčių duomenų valdymo ir duomenų analitikos profesionalų pajėgos. Technologijų ir patyrusių komandų integravimas leis mūsų klientams įdarbinti duomenis realiuoju laiku, išnaudojant visas modernių duomenų platformų, gebančių prisitaikyti prie didžiausių analitikos darbo krūvių dabar ir ateityje, galimybes.”

Ramūnas Mazeliauskas, Infotrust“ vadovas: Infotrust ir Soltus yra žinomi žaidėjai Baltijos šalių verslo duomenų analitikos rinkoje: pastarąjį dešimtmetį bendradarbiavome, kartais – konkuravome, tačiau visada patikimai dirbome klientams, padėdami veiksmingai “įdarbinti” duomenis. Augant duomenų analitikos reikalavimams, stipriname savo pajėgas projektuoti ir diegti klientams tokius moderniosios analitikos pamatus, kurie būtų nepajudinami artėjančioje masinio duomenų naudojimo eroje, plačiai pritaikant dirbtinio intelekto ir mašininio mokymosi galimybes. Šiuolaikinės duomenų analitikos kūrimo kelyje bendradarbiaujame su partneriais, pasaulyje pripažintais duomenų debesijos technologijų tiekėjais, kaip „Snowflake“, „Qlik“ Microsoft.

***

Apie UAB Soltus“:

UAB Soltus“ buvo įkurta 2008 metais. Nuo pat įkūrimo įmonės misija buvo padėti organizacijoms keistis kūrybiškai taikant modernius debesų kompiuterijos duomenų apdorojimo sprendimus. Per 16-ką veiklos metų Soltus“ yra įgyvendinusi daugiau nei 50 projektų, kuriuos įgalina Microsoft Azure“ duomenų platforma, įskaitant Azure Data Lake“, Azure Data Factory“, Azure Synapse Analytics“ ir Microsoft Power BI“.

Apie UAB Infotrust“:

Nuo 200o m. „Infotrust“ komanda teikia verslo duomenų analitikos paslaugas ir sprendimus, veikiančius patikimai ir itin gretai, vadovaudamasi unikalia ir patikrinta projektų diegimo metodika, skatinančia didelių organizacijų verslo analitikų bendruomenes ne tik naudotis duomenų analitika kasdien priimant sprendimus, bet ir toliau ją plėtoti bei vystyti. „Infotrust“ veikia kaip „Qlik Master Reseller“ partneris Baltijos šalyse ir pastaruoju metu plečia paslaugas į Šiaurės regiono šalis.

Daugiau informacijos:

Ramūnas Mazeliauskas, UAB Infotrust“ vadovas: + 370 698 11420, vilnius@theinfotrust.com.

Simas Baranauskas, UAB Soltus“ direktorius + 370 618 59 878.


Ask our consultants

Contact us

Get data analytics news into your inbox

Infotrust team once a month shares BI news, products updates, technology trends and invitations to events and trainings. Mark your interests: